Czy bankomaty będą płatne?

bankomatKilka dni temu rząd przyjął projekt zmian w ustawie o usługach płatniczych. Daje on możliwość właścicielom bankomatów, by nakładali dodatkową prowizję za wypłatę gotówki. Oczywiście płacić będzie musiał każdy użytkownik karty bankomatowej.

W tej chwili wynagrodzenie operatorów bankomatów ustalają dwie organizacje kartowe – MasterCard i Visa. Może to powodować, zdaniem niektórych, zahamowanie procesu ubankowienia osób, które jeszcze z kont i bankomatów nie korzystają. Propozycja zmian w ustawie ma przełamać nierynkowe ustalanie cen na rynku bankomatowym. Najwięcej zyskają na tym właściciele bankomatów.

 

Jak dziś ustalane są stawki za wypłaty z bankomatów? Stawki ustalają, jak pisaliśmy wcześniej dwie organizacje kartowe. Banki natomiast płacą operatorom bankomatów prowizję od każdej wypłaty, która jest z góry ustalona. Resort finansów uznał, że nie może być tak, że właściciele bankomatów nie mają żadnego wpływu na koszt usługi, którą oferują. Obecne przepisy mogą zmniejszać rentowność biznesu bankomatowego. Ich zmiana z pewnością poprawi sytuację właścicieli bankomatów, którzy będą mogli nałożyć na klienta dodatkową opłatę za korzystanie z usług. Taka opłata miałaby być pobierana każdorazowo przy wypłacie gotówki. Jednak, aby pobrać pieniądze z konta, najpierw operator będzie musiał o tym klienta poinformować. Prawdopodobnie na ekranie bankomatu wyświetlany będzie komunikat o obciążeniu konta dodatkowymi kosztami.

 

Ile będziemy musieli dopłacić za wybranie pieniędzy z bankomatu? Tego nie wiemy, bo operatorzy będą sami ustanawiali ceny. W projekcie pojawia się jednak niezbyt jeszcze ścisły zapis, że dodatkowa prowizja nie może być wyższa niż koszty poniesione przez podmiot, który tę opłatę pobrał. Właściciele będą musieli z pewnością uwzględnić przewidywaną liczbę wypłat w danym okresie i wynagrodzenie otrzymywane od banku wydawcy oraz koszty - w większości niezależnie od liczby wypłat - funkcjonowania urządzenia.

 

Dodatkowym opłatom przeciwne są banki. Zdaniem ich właścicieli biznes bankomatowy jest rentowny także bez dodatkowych kosztów, z czego wynika stale rosnąca liczba tych urządzeń na ulicach. Teraz operatorzy będą nastawiali się na dodatkowy zysk, niestety kosztem klientów.

 

Czy przeciętni użytkownicy kont bankowych mają powody do zmartwień? Tego jeszcze nie wiemy. Nowy projekt daje operatorom prawo, a nie obowiązek nałożenia dodatkowych opłat za korzystanie z ich usług. Na pewno nie będą tego prawa nadużywać, szczególnie jeśli chodzi o bankomaty, z których klienci często korzystają.