Lokata Bankowa

Lokata jest rodzajem depozytu, który klient oddaje bankowi. Może on liczyć na zwrot wpłaconej sumy wraz z naliczonymi odsetkami. Lokata bankowa jest bardzo bezpiecznym sposobem na oszczędzanie pieniędzy, bo zysk z odsetek jest gwarantowany. Lokaty dzielą się na dwa rodzaje: depozyty terminowe (pieniądze wpłaca się na określony czas) oraz depozyty a vista (ze zgromadzonych środków można skorzystać w każdym momencie).